13 kwietnia 2021

Konkurs na rymowankę w języku angielskim NURSERY RHYMES

1. Nazwa konkursu:

Konkurs recytatorski - NURSERY RHYMES
Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna i nauczyciel języka angielskiego Magdalena Michno


2. Cele konkursu:

* popularyzowanie wiedzy o literaturze anglojęzycznej,
* rozwijanie zdolności recytatorskich,
* zainteresowanie uczniów poezją,
* zachęcanie do występów na scenie,
* prezentacja umiejętności uczniów online (film) 
* uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze,
* kształcenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim i poprawnej artykulacji.


3. Zasady uczestnictwa:
* konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII ,
* każdy chętny uczeń samodzielnie wyszukuje krótki, kilkuwersowy utwór rymowany w języku angielskim ( nursery rhymes ) do recytacji i nagrywa swoją interpretację głosową w formie filmiku

* konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnej rymowanki, którą można zilustrować dowolnym strojem, ruchem, plakatem

* zgłoszenia do konkursu należy kierować do pani M. Michno do 23 kwietnia 2021 roku, natomiast filmy z nagranymi recytacjami przesłać na grupowego klasowego messengera do 5 maja


4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 maja 2021r., po obradach komisji konkursowej, w skład której wejdą: Magdalena Michno, Aneta Wierzbicka, Anna Maria Łapińska.


5. Kryteria oceny

Komisja  dokona oceny wg następujących kryteriów:
* dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
* interpretacja tekstu, wymowa, dykcja, artykulacja
* kultura słowa,
* ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój, plakat).


6. Nagrody dla laureatów

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania. Wszystkie recytacje  zostaną umieszczone na stronie szkoły oraz szkolnym Facebook'u.

Organizator konkursu - Magdalena Michno

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza