21 maja 2020

Drogi ósmoklasisto

Od 25 maja 2020 r. umożliwiamy konsultacje uczniom klasy VIII z przedmiotów egzaminacyjnych. Przychodząc do szkoły będziecie musieli zachować obowiązujące środki bezpieczeństwa. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekujcie ręce, a jeżeli macie przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast je umyjcie. Zachowujemy bezpieczną odległość od siebie minimum półtora metra. 

Pamiętajcie, że z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Jeżeli umówiliście się na konsultacje, a nie możecie przyjść, zgłoście ten fakt odpowiednio wcześniej ( w niedzielę do godziny 20:00 )  – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.


 Gdy rodzice zdecydują wysłać dziecko na kosultacje
zobowiązani są wypełnić i dostarczyć


Pamiętaj:

-   Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

-   Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

-   W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

-   Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły (do szatni mogą wejść maksymalnie 3 osoby).

-   Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

-   Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

-   Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

Bardzo się cieszymy, że wracacie do szkoły

Dyrektor Szkoły 
Alicja Skłodowska


Informacja o funkcjonowaniu szkoły od 25 maja 2020 r.

Szanowni Rodzice!

Przedstawiam Państwu zasady i procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej, które będą obowiązywały od dnia 25 maja 2020 r., a dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od dnia rozpoczęcia zajęć.

Proszę o zapoznanie się z dokumentami i złożenie odpowiedniej deklaracji we wskazanym terminie, tj. do dnia 22 maja 2020 r. do godziny 13:00. Deklaracje można złożyć poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej znajdującej się w budynku szkoły. Możliwe jest przesłanie skanu wypełnionej i podpisanej deklaracji na adres e-mail: splupiankastara@wp.pl. Informacje o liczbie uczniów są niezbędne do zaplanowania pracy szkoły, która musi być zgodna z nałożonym reżimem sanitarnym.

Deklaracje dotyczą dzieci oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I-III, które mogą być objęte zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi od dnia  25.05.2020 r. Od tego dnia z zajęć konsultacyjnych będą mogli korzystać uczniowie klasy VIII, a od dnia 1 czerwca 2020 r. uczniowie klas IV-VII chcących uczestniczyć w konsultacjach z nauczycielami.

W szkole prowadzone będzie dezynfekcja wszystkich sprzętów, które używane będą przez dzieci przebywające w placówce. Zajęcia będą miały charakter opiekuńczo-wychowawczy. Nadal będzie odbywać się zdalne nauczanie.

                                                                                                   Dyrektor Szkoły
                                                                                                   Alicja Skłodowska

Zał. 5 Klauzula RODO

Zał. 6 Zarządzenie Burmistrza Łap nr 37/2020
Procedury organizacji zajęć rewalidacyjnych

Procedura dezynfekcji sal i łazienek na czas pandemii

19 maja 2020

Zebranie z rodzicami

Drodzy rodzice!

Informujemy, że dnia 22 maja 2020 r.
o godzinie 13.00 odbędzie się wywiadówka.

Tego dnia dostaniecie Państwo na Librusa
informacje dotyczące Waszych dzieci.
Śledźcie wiadomości.

W tym dniu nauczyciele będą dostępni
w kontakcie telefonicznym w godz. 13.00 - 15.00.
Jeśli macie jakieś pytania lub wątpliwości - dzwońcie.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Drodzy Uczniowie klasy VIII. Szanowni Rodzice 8-klasistów.

Przed Wami rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Zapoznajcie się z harmonogramem przedstawionym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Życzymy Wam tylko słusznych wyborów oraz przemyślanych i dobrych decyzji. Powodzenia.Zmiana terminu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Dyrektor Szkoły w Łupiance Starej informuje, że uległy zmianie terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 po uzyskaniu pozytywnych opinii organów szkoły.

Będą to  dni – od 16.06.2020 r. do 19.06.2020 r.

W dniach 16-18 czerwca nasi uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty.

18 maja 2020

„Wierszem - w hołdzie św. Janowi Pawłowi II ” Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie

Oto najpiękniejsze wiersze i recytacje uczniów kl. I – III w hołdzie św. Janowi Pawłowi II

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie


Na 100 – lecie urodzin Świętego Jana Pawła II

Jan Paweł II, nasz kochany Ojciec Święty, Papież Polak, dzisiaj Sługa Boży, który jak wierzymy należy do grona świętych w niebie. Niezwykły człowiek w dziejach Polski i świata. Jego życie, pontyfikat zmieniły losy wielu ludzi, a nawet narodów. Z okazji 100 rocznicy urodzin pragniemy oddać Mu Hołd: za Jego służbę Bogu i ludziom, aby zawsze pozostał w naszych myślach i sercach.