14 maja 2021

Wytyczne MEiN, MZ i GIS obowiązujące od 17.05.2021 r.

Wytyczne MEN, MZ i GIS obowiązujące od 17.05.2021 r.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - PROCEDURY ORGANIZACJI

Ósmoklasisto!

Prosimy o zapoznanie się z procedurami organizacji Egzaminu Ósmoklasisty w czasie epidemii COVID-19

Procedury - egzamin ósmoklasisty

Nauka w systemie hybrydowym w klasach IV-VIII

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Od dnia 17.05.2021 r. do dnia 30.05.2021 r. wprowadzone zostaje nauczanie hybrydowe w klasach IV-VIII. Oznacza to, że nie więcej niż 50% uczniów realizuje zajęcia stacjonarne w szkole oraz co najmniej 50% uczniów realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z tym organizacja nauczania będzie wyglądała następująco:

Uczestnikami zajęć stacjonarnych mogą być wyłącznie uczniowie zdrowi, których domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.

Nauka we wszystkich klasach odbywać się będzie w oparciu o dotychczasowy plan lekcji.

Każdej klasie zostaje przyporządkowana jedna sala lekcyjna. Uczniowie będą spędzać przerwy w swoich grupach klasowych na obszarze wyznaczonym przez nauczyciela dyżurującego.

Dowóz uczniów realizowany będzie w godzinach obowiązujących przed zawieszeniem zajęć stacjonarnych.

Uczniowie korzystają z wyznaczonych miejsc w szatni. Ograniczają do minimum czas przebywania w tym miejscu.

Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, nie wymieniają się nimi z innymi uczniami.

W szkole obowiązuje harmonogram wydawania posiłków.

Ogranicza się do minimum przebywanie w szkole osób postronnych.

Obowiązują znane zasady: maseczka, dystans społeczny i dezynfekcja rąk.

Od 31.05.2021 r. wszyscy uczniowie wracają na zajęcia do szkoły w trybie stacjonarnym.

Alicja Skłodowska
Dyrektor Szkoły

13 maja 2021

Prace konkursowe z okazji Dnia Ziemi

     W konkursie ogłoszonym przez Wydział Biologii Uniwersytetu Białostockiego - ,,Hotele dla owadów” wzięli udział uczniowie: Wiktoria Markowska kl. VII, Daria Markowska kl. V oraz Emilia Pawenta kl. VI. Prace zostały zgłoszone. Poinformujemy o możliwości głosowania na prace naszych uczennic. Dziękujemy za wykonanie prac.

Hotel - Emilia Pawenta kl.VI


9 maja 2021

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO...

Miesiąc kwiecień obfitował w różnego rodzaju konkursy. Jednym z nich był  konkurs recytatorski z języka angielskiego. Zadaniem uczestników było nagranie krótkiej rymowanki " Nursery Rhymes". W doborze aranżacji, jak zawsze wykazali się niesamowitą pomysłowością, gdyż na krótkich filmikach można było dostrzec np. żywe zwierzęta. Piękne recytacje i zamiłowanie do języka angielskiego  zostało docenione i nagrodzone następującymi miejscami: 

I miejsce - Adrianna Jaworowska  kl. IV i Anna Karpowicz kl. V
II miejsce -  Daria Markowska kl. IV i Magdalena Żur kl. VI
III miejsce - Aleksandra Łupińska kl. V i Sebastian Szostak kl. VIII. 
Serdecznie gratulujemy ! O wręczeniu nagród poinformujemy w najbliższym czasie.

" Wiosna, wiosna, wiosna... Ach, to ty... 🐝🐜🦋🌱🌻🍀🌼🌷🌺"

W kwietniu w naszej szkole odbył się zupełnie nietypowy konkurs recytatorski pod hasłem ,,Wiosna wierszem malowana''

Chętni uczniowie wysyłali filmiki z własnymi interpretacjami wybranych wierszy.
Komisja konkursowa, w składzie : 
p. Anna Łapińska, p. Magdalena Michno oraz p. Aneta Wierzbicka, miała nie lada problem, aby wybrać najlepszych...
Dlatego postanowiono przyznać naszym utalentowanym recytatorom po 2 równorzędne   nagrody za I, II i III miejsce.
A zatem.....
🎉I miejsce - Anna Karpowicz z kl. V i Adrianna Jaworowska z kl. IV
🎉II miejsce - Patryk Popławski z kl. IV i Emilia Pawenta z kl. VI
🎉III miejsce - Paweł Szehidewicz z kl. V i Daria Markowska z kl. V

Wszystkim serdecznie gratulujemy pomysłów i niezwykłych aranżacji oraz pięknych recytacji!!!

O wręczeniu nagród poinformujemy w najbliższym czasie!!! 🥳 

7 maja 2021

Oferta edukacyjna - I Liceum Ogólnokształcące w Łapach

Wybór szkoły ponadpodstawowej na pewno nie jest łatwy.

Należy się zastanowić, jakie predyspozycje psychofizyczne, zdolności, zainteresowania, dotychczasowe doświadczenia i aspiracje wykazuje młody człowiek.

Pod uwagę trzeba wziąć również inne czynniki, np. środowisko rodzinne, rówieśnicze, otoczenie społeczno-gospodarcze. Chociaż jest to czas rozwoju autonomii i samodzielności w życiu młodego człowieka, to nie powinien on zostać sam z wyborem szkoły, gdyż decyzja będzie miała wpływ na wybór jego kariery zawodowej. Dojrzewająca młodzież buduje swoje wizje dotyczące roli zawodowej, ale jego wiedza o samym sobie jest jeszcze niepełna, dlatego warto go mądrze wesprzeć