8 sierpnia 2022

78. rocznica mordu niemieckiego pod Wólką Waniewską

 „Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” – Józef Piłsudski


    78 lat minęło od tragicznych wydarzeń w lesie obok Wólki Waniewskiej, gdzie zostali pomordowani przez hitlerowców mieszkańcy okolicznych wsi. Mijają lata, a pamięć trwa. W niedzielę 7 sierpnia miała miejsce coroczna uroczystość, która rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Bokinach. We mszy świętej, celebrowanej przez proboszcza parafii księdza Jana Szczubełka i księdza Wojciecha Bielickiego, uczestniczyli Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski, radny Rady Miejskiej w Łapach Karol Brzozowski, sołtysi wsi Bokiny i Wólka Waniewska, przedstawiciele Koła Terenowego Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych w Sokołach, delegacja Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej Aneta Łapińska i Agnieszka Stypułkowska, przedstawiciele rodzin pomordowanych, mieszkańcy okolicznych miejscowości, członkowie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Łupiance Starej na czele z Panią Dyrektor Alicją Skłodowską, uczniowie i rodzice.

Z roku na rok jest coraz mniej naocznych świadków zbrodni II wojny światowej. Wojny, która była jednym z najkrwawszych konfliktów w dziejach ludzkości. Po 83 latach od rozpoczęcia tej straszliwej wojny, następuje proces wypierania z pamięci świadomości Polaków, kto był faktycznym sprawcą, kto był odpowiedzialny za tamte zbrodnie, zniszczenia i śmierć. Dlatego, ciąży na nas coś więcej niż pamięć o tamtych wydarzeniach, o bohaterach którzy złożyli swoje życie na ołtarzu Ojczyzny, ciąży na nas dbałość o prawdę. Ta pamięć o prawdzie II wojny światowej nigdy nie może zaginąć. W duchu tego przesłania najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Łupiance Starej przedstawili przejmujący montaż słowno- muzyczny nawiązujący do tamtych wydarzeń.

Dalsza część uroczystości miała miejsce przy Obelisku w Wólce Waniewskiej. Rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego i minutą ciszy w hołdzie pomordowanym. Następnie, Dyrektor Szkoły powitała przybyłych gości. Głos zabrał Burmistrz Łap, który podkreślał jak ważna jest pamięć o tych wydarzeniach, przekazywana młodemu pokoleniu w kontekście trwającej obecnie wojny na Ukrainie. Zebrani pomodlili się w intencji pomordowanych pod przewodnictwem księdza proboszcza. Na koniec delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

Coroczne spotkania na miejscu zbrodni, wspólna modlitwa i obecność dzieci i młodzieży, to dowód na to, że pamięć o tych wydarzeniach nie zaginie.

Cześć i chwała bohaterom, cześć i chwała wieczna pamięć wszystkim Polakom, wszystkim obywatelom Polski z czasów II wojny światowej.

31 lipca 2022

 

ZAPROSZENIE


Dnia 7 sierpnia 2022 r.

odbędą się uroczystości upamiętniające 78 rocznicę

pomordowania przez hitlerowców 96 mieszkańców

okolicznych miejscowości w lasku obok

Wólki Waniewskiej.Program uroczystości:

- godz. 1100 - Msza Św. w Kościele Parafialnym p.w. Najświętszego Serca Jezusowego

w Bokinach, krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej

im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Łupiance Starej

- przejazd pod Obelisk – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy


Zapraszamy wszystkich mieszkańców: dorosłych, młodzież i dzieci, by wspólnie

uczcić pamięć pomordowanych.

Burmistrz Łap

Ksiądz Proboszcz Parafii w Bokinach

Dyrektor Szkoły Podstawowej im.

Ks. Jerzego Popiełuszki w Łupiance Starej

4 lipca 2022

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Łupiance Starej informuje, że Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać dnia 08.07.2022 r. od godziny 09:00.

28 czerwca 2022

26 czerwca 2022

    26 czerwca uczniowie kl. I- III i przedszkolaki na zaproszenie księdza proboszcza Jana Kukowskiego zaprezentowali montaż słowno-muzyczny w kościele w  pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  w Waniewie. Uczniowie przybliżyli sylwetkę błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki-patrona naszej szkoły. Była zaduma, skupienie i gromkie brawa.

Gratulujemy wspaniałego występu najmłodszym i  uczniom pierwszego etapu edukacji.

24 czerwca 2022

Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

    24 czerwca  o godzinie 9:15 zabrzmiał ostatni dzwonek, sygnalizujący zakończenie roku szkolnego, a jednocześnie rozpoczynający długo wyczekiwane i upragnione wakacje.

    Uroczystość poprzedziła Msza Święta w Kościele Parafialnym w Płonce Kościelnej. Swoją obecnością zaszczycili nas proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła ksiądz Józef Ogórkis , radny Rady Miejskiej pan Stanisław Żochowski, sołtys wsi pan Piotr Kamiński, przewodnicząca Rady Rodziców pani Urszula Jaworowska oraz licznie zgromadzeni rodzice i uczniowie. Pani dyrektor Alicja Skłodowska podziękowała wszystkim za całoroczną pracę i wręczyła nagrody z konkursów i różnorodnych akcji. Wyróżniła również najbardziej aktywnych uczniów i rodziców, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy uznania.  Następnie przyszedł czas na nagrodzenie uczniów ze średnią ocen co najmniej 5,4 oraz zachowaniem bardzo dobrym lub wzorowym. Otrzymali oni  Stypendia Burmistrza Łap, które wręczył w imieniu Burmistrza radny Rady Miejskiej pan Stanisław Żochowski. Są to : Emilia Kostrowska z klasy IV, Patryk Popławski z klasy V, Anna Karpowicz i Grzegorz Popławski z klasy VI, Magdalena Żur z klasy VII oraz Martyna Jabłonowska z klasy VIII. Zasłużone i okupione ciężką pracą świadectwa z czerwonym paskiem z  rąk pani dyrektor i wychowawców w tym roku szkolnym otrzymali uczniowie:

Klasa IV
 • Emilia Kostrowska
 • Krystian Filonik
 • Adam Żur
Klasa V
 • Patryk Popławski
 • Adrianna Jaworowska
Klasa VI 
 • Grzegorz Popławski
 • Anna Karpowicz
 • Paweł Szechidewicz
Klasa VII
 • Magdalena Żur
Klasa VIII
 • Martyna Jabłonowska
 • Wiktoria Markowska
 • Magdalena Piszczatowska
 • Narewska Julia.
Rodzice wzorowych uczniów otrzymali również listy gratulacyjne w dowód uznania i podziękowania . 
Na zakończenie uroczystości przyszedł czas na część artystyczną. Kunszt aktorski i wokalny zaprezentowali uczniowie z klasy III, żegnając swoją wychowawczynię panią Bożenę  Płońską. Pięknym i radosnym śpiewem porwali całą społeczność szkolną oraz zaproszonych gości. Podziękowali swojej pani za wspólne trzy lata nauki i zabawy. 
Po młodszych kolegach pałeczkę przejęli uczniowie klasy VII, którzy w sympatyczny sposób pożegnali swych starszych kolegów, kierując w ich stronę wiele ciepłych i wzruszających słów. 
Pięknym  akcentem była część artystyczna przygotowana przez Ósmoklasistów, którzy w ten sposób wyrazili swoje podziękowanie wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za trud i wysiłek włożony w ich wychowanie. Wzruszający i pełen emocji występ wycisnął niejedną łzę, była to chwila pełna nostalgii, zadumy i refleksji nad tym co było… 
Pani dyrektor i wychowawczyni Joanna Dąbrowska skierowały wiele ciepłych słów do swych wychowanków, życząc im, aby czas spędzony w szkole na zawsze pozostał w ich sercach. Podziękowały za zapał, otwartość, zaangażowanie  i za te chwile, które pozostaną długo w naszej pamięci. Podkreślały też, że  mury  tej szkoły są zawsze miejscem przyjaznym absolwentom pamiętającym o swoich wychowawcach. 
Po zakończonej części artystycznej wszyscy uczniowie rozeszli się do klas, by po raz ostatni w tym roku szkolnym spotkać się ze swoimi wychowawcami i odebrać świadectwa. 
Wszystkim uczniom życzymy wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych wakacji i do zobaczenia 1 września !!!

23 czerwca 2022

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 W PRZEDSZKOLU

    23.06.2022 r. w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste zakończenie roku przedszkolnego. Dzieci z grupy 3-4 i 5-6 latków przygotowały krótki występ artystyczny, nawiązujący do spędzanego czasu w przedszkolu i do zbliżających się wakacji. Pięknie wyrecytowały i zaśpiewały przygotowane wiersze i piosenki. Po części artystycznej przyszedł czas na wręczenie dyplomów i podziękowań. Aktywni rodzice otrzymali podziękowania z rąk Pani dyrektor, za zaangażowanie i owocną współpracę na rzecz przedszkola. Aktywne dzieci zostały nagrodzene za godne i prężne reprezentowanie naszej placówki w konkursach plastycznych i recytatorskich. Na koniec wszystkim przedszkolakom wręczono pamiątkowe dyplomy    i książki.

Aktywni rodzice:
Pani Ewelina Kulesza
Pani Joanna Łupińska
Pani Justyna Popławska
Państwo Małgorzata i Adam Łupińscy

Aktywni uczniowie:
Zofia Łupińska
Cecylia Kulesza
Laura Popławska
Martyna Piszczatowska
Daniel Kierzkowski
Grzegorz Łupiński
Albert Kierzkowski
Natalia Kostrowska
Michał Łupiński