6 grudnia 2019

,,Razem na Święta" - akcja charytatywna

Zapraszamy całą społeczność szkolną do udziału w akcji charytatywnej ,,Razem na Święta" pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego. Organizujemy zbiórkę produktów długoterminowych, środków czystości dla osób potrzebujących w terminie do 15 grudnia. Włączenie się w akcję jest darem serca okazanym bliźnim, którzy czekają na pomoc.


5 grudnia 2019

Gala Wolontariatu w Łapach

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas reprezentowali naszą szkołę na Gali Wolontariatu w Łapach zorganizowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Otrzymali podziękowania i nagrody, które zostały wręczone przez Burmistrza Łap Pana Krzysztofa Gołaszewskiego za wyjątkową postawę, poświęcenie oraz rozumienie sensu misji społecznej, jaką jest wolontariat. Następnie obejrzeli część artystyczną i zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Motywem przewodnim tegorocznej gali były słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego: ,,Z drobiazgów życiowych wykonywanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka".4 grudnia 2019

Spotkanie w ramach konsultacji dotyczących wyboru kandydatów na patrona naszej szkoły

Dnia 4 grudnia gościliśmy w naszej szkole księży proboszczów parafii w Bokinach i Waniewie, sołtysów wsi Łupianka Stara, Jeńki, Bokiny, Wólka Waniewska, panią prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Łupianki Starej, prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej, panią instruktor ze Świetlicy Wiejskiej oraz przedstawicieli Rady Rodziców. Spotkanie odbyło się w ramach konsultacji dotyczących wyboru kandydatów na patrona Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej. Rozpoczęliśmy od przedstawienia harmonogramu zaplanowanych działań i obejrzenia prezentacji multimedialnych, przygotowanych przez uczniów. Następnie wywiązała się owocna dyskusja, w trakcie której obecni zadeklarowali swoją pomoc i wsparcie w osiągnięciu naszego wspólnego celu.


28 listopada 2019

Kolejne sukcesy uczniów z Łupianki Starej!

28 listopada odbył się 7. Konkurs Recytatorski „Wiew Sitowia” w Domu Kultury w Łapach. Naszą szkołę reprezentowali : Szymon Żur i Amelia Łotko z kl. I, Emilia Kostrowska z kl. II, Anna Karpowicz z kl. IV, Martyna Jabłonowska z kl. VI i Patrycja Karpowicz z kl. VIII. Występy 43 uczestników oceniało Jury w składzie: Małgorzata Roszkowska, Marcin Tracikowski, Dariusz Gumowski. Nasi uczniowie pięknie się zaprezentowali, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

W kategorii A: uczniowie klas I-III wyróżnienia otrzymali Emilia Kostrowska i Szymon Żur.
W kategorii B: uczniowie klas IV - VI III miejsce zajęła Anna Karpowicz, a wyróżnienie otrzymała Martyna Jabłonowska.
W kategorii C: uczniowie klas VII - VIII 1 z równorzędnych nagród otrzymała Patrycja Karpowicz. 

Bardzo serdecznie gratulujemy naszym recytatorom i życzymy dalszych sukcesów, a rodzicom dziękujemy za zaangażowanie i dowiezienie dzieci na konkurs.

Andzejki

28 listopada w naszej szkole odbył się wieczór andrzejkowy. Uczniowie już od kilku dni dbali o wystrój swoich klas, rodzice przygotowali słodkie poczęstunki, a o oprawę muzyczną zadbali uczniowie klasy VIII wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Wszystkim odpisywał dobry humor, a zabawom, pląsom i tańcom zdawało się nie być końca... 

Dziękujemy sponsorom za zaproszenie na to popołudnie animatora, który zorganizował wspólne zabawy, pokazy i niezwykłe sztuczki.


27 listopada 2019

Niezywkle ciekawa lekcji chemii i fizyki

„Co usłyszę – zapomnę,
co zobaczę – zapamiętam,
co sam zrobię – zrozumiem”

27 listopada grupa "Brainiac" zaprosiła uczniów naszej szkoły na niecodzienną lekcję. Podczas zajęć animator prezentował eksperymenty z dziedziny fizyki, chemii i biologii. Uczniowie dowiedzieli się m.in. co to są wiry pierścieniowe, fala uderzeniowa, jak powstaje chmura, co to jest efekt Stroopa. Doświadczalnie poznali właściwości ciekłego azotu oraz gazów: helu, dwutlenku węgla, pary wodnej i wodoru. Zajęcia aktywizowały widzów, chętni uczniowie mogli być wykonawcami, czy nawet obiektem doświadczeń. Grupa "Brainiac" pokazała, że nauka może być ciekawa, wesoła i pasjonująca.


Dyskoteka i zabawy z animatorami

Serdecznie zapraszamy na zabaw andrzejkową, która odbędzie się w naszej szkole w czwartek od godziny 14.00 klasy młodsze, a od godziny 16.30 do 19.30 klasy IV-VIII.