29 maja 2020

Konkurs matematyczny "Kangur" tuż, tuż ...

Konkurs KANGUR odbędzie się w następujących terminach:

Kadet – dnia 02.06.2020 godz. 16.30 (klasa 7 i 8)
Benjamin – dnia 03.06.2020 godz. 16.30 (klasa 5 i 6)
Maluch – dnia 04.06.2020 godz. 16.30 (klasa 3 i 4)
Żaczek – dnia 05.06.2020 godz. 16.30 (klasa 2)


Ważne informacje:
- W tym roku czas na rozwiązanie został wydłużony aż do 90 minut
- Każdy uczeń otrzymał na librusa kod dostępu i hasło na platformę Dzwonek.pl
- Udział w konkursie biorą osoby, które zgłosiły się w styczniu i dokonali wpłaty.

Należy się zalogować na platformę dzwonek.pl postępując zgodnie z zasadami, które wcześniej otrzymaliście. Jeśli ktoś ma problem proszę się kontaktować z nauczycielem matematyki Piotrem Gołębiewskim.

27 maja 2020

Konsultacje dla uczniów klas IV - VIII


Drodzy uczniowie i rodzice.

Od poniedziałku 01.06.2020 r.  rozpoczynamy w naszej szkole konsultacje, dla wszystkich uczniów klas IV – VIII. Będą to zajęcia nieobowiązkowe i zapraszamy na nie chętnych uczniów, zwłaszcza tych, którzy zamierzają poprawić swoje oceny.

Obowiązkiem ucznia, który chce skorzystać z konsultacji jest wysłanie wiadomości e-mail do konkretnego nauczyciela, najpóźniej dwa dni przed konsultacjami.

Każdy uczeń z klas 4-7, który zamierza wziąć udział w konsultacjach zobowiązany jest do dostarczenia w pierwszym dniu konsultacji załącznika podpisanego przez rodzica:

25 maja 2020

Wyróżnione prace z konkursu „Laurka dla mamy”


W konkursie plastycznym „Laurka dla mamy” brali udział uczniowie klas I-III. Nadesłane prace były piękne, estetycznie wykonane. Zastosowano różne techniki plastyczne. Dziękujemy za udział w tym konkursie.

Gratulujemy uczestnikom i ich mamom. Oto najciekawsze prace uczniów klas młodszych:


21 maja 2020

Drogi ósmoklasisto

Od 25 maja 2020 r. umożliwiamy konsultacje uczniom klasy VIII z przedmiotów egzaminacyjnych. Przychodząc do szkoły będziecie musieli zachować obowiązujące środki bezpieczeństwa. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekujcie ręce, a jeżeli macie przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast je umyjcie. Zachowujemy bezpieczną odległość od siebie minimum półtora metra. 

Pamiętajcie, że z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Jeżeli umówiliście się na konsultacje, a nie możecie przyjść, zgłoście ten fakt odpowiednio wcześniej ( w niedzielę do godziny 20:00 )  – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.


 Gdy rodzice zdecydują wysłać dziecko na kosultacje
zobowiązani są wypełnić i dostarczyć


Pamiętaj:

-   Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

-   Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

-   W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

-   Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły (do szatni mogą wejść maksymalnie 3 osoby).

-   Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

-   Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

-   Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

Bardzo się cieszymy, że wracacie do szkoły

Dyrektor Szkoły 
Alicja Skłodowska


Informacja o funkcjonowaniu szkoły od 25 maja 2020 r.

Szanowni Rodzice!

Przedstawiam Państwu zasady i procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej, które będą obowiązywały od dnia 25 maja 2020 r., a dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od dnia rozpoczęcia zajęć.

Proszę o zapoznanie się z dokumentami i złożenie odpowiedniej deklaracji we wskazanym terminie, tj. do dnia 22 maja 2020 r. do godziny 13:00. Deklaracje można złożyć poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej znajdującej się w budynku szkoły. Możliwe jest przesłanie skanu wypełnionej i podpisanej deklaracji na adres e-mail: splupiankastara@wp.pl. Informacje o liczbie uczniów są niezbędne do zaplanowania pracy szkoły, która musi być zgodna z nałożonym reżimem sanitarnym.

Deklaracje dotyczą dzieci oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I-III, które mogą być objęte zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi od dnia  25.05.2020 r. Od tego dnia z zajęć konsultacyjnych będą mogli korzystać uczniowie klasy VIII, a od dnia 1 czerwca 2020 r. uczniowie klas IV-VII chcących uczestniczyć w konsultacjach z nauczycielami.

W szkole prowadzone będzie dezynfekcja wszystkich sprzętów, które używane będą przez dzieci przebywające w placówce. Zajęcia będą miały charakter opiekuńczo-wychowawczy. Nadal będzie odbywać się zdalne nauczanie.

                                                                                                   Dyrektor Szkoły
                                                                                                   Alicja Skłodowska

Zał. 5 Klauzula RODO

Zał. 6 Zarządzenie Burmistrza Łap nr 37/2020
Procedury organizacji zajęć rewalidacyjnych

Procedura dezynfekcji sal i łazienek na czas pandemii

Kangur online - ważne informacje


W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową (w godzinach popołudniowych) za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.

Najpierw odbędzie się konkurs próbny:
Kadet – dnia 25.05.2020 godz. 14.00 (klasa 7 i 8)
Benjamin – dnia 25.05.2020 godz. 16.30 (klasa 5 i 6)
Maluch – dnia 26.05.2020 godz. 14.00 (klasa 3 i 4)
Żaczek – dnia 26.05.2020 godz. 16.30 (klasa 2)

Konkurs właściwy odbędzie się w następujących terminach:
Kadet – dnia 02.06.2020 godz. 16.30 (klasa 7 i 8)
Benjamin – dnia 03.06.2020 godz. 16.30 (klasa 5 i 6)
Maluch – dnia 04.06.2020 godz. 16.30 (klasa 3 i 4)
Żaczek – dnia 05.06.2020 godz. 16.30 (klasa 2)

Ważne informacje:
- W tym roku czas na rozwiązanie został wydłużony aż do 90 minut
- Każdy uczeń otrzyma kod dostępu i hasło na platformę Dzwonek.pl
- Loginy i hasła zostaną przesłane każdemu uczniowi indywidualnie
Udział w konkursie biorą osoby, które zgłosiły się w styczniu i dokonali wpłaty.