15 stycznia 2021

Dowożenie uczniów

Informujemy, iż w dniach 18-22 stycznia szkoła nie zapewni uczniom dowożenia i odwozów w związku z przebywaniem kierowców na zwolnieniu lekarskim. Prosimy, aby w tych dniach rodzice dowozili i odbierali dzieci we własnym zakresie według obowiązującego planu lekcji.

Dyrektor Szkoły
Alicja Skłodowska

Podstawowe zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej w reżimie sanitarnym od dnia18.01.2021 r.

Szanowni Państwo,
W związku z powrotem uczniów klas I-III do nauki stacjonarnej proszę  o zapoznanie się z podstawowymi zasadami funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej od dnia 18 stycznia 2021 roku.

14 stycznia 2021

OGŁOSZENIE

Rodzice uczniów korzystających z obiadów refundowanych przez MOPS proszeni są o ponowne składanie wniosków. Dotychczasowe decyzje straciły ważność 31 grudnia 2020 r. Wiadomość o przyznaniu obiadów otrzyma szkoła i od tej chwili uczeń będzie korzystał z obiadów refundowanych.
 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły 

Alicja Skłodowska

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

    Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki od dnia 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Nauka odbywać się będzie w reżimie sanitarnym według wytycznych, które w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już we wrześniu 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem u pracowników szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi.

Informujemy, że w klasach I-III obowiązuje dotychczasowy plan lekcji. W dalszym ciągu uczniowie klas IV-VIII nie przychodzą do placówki, zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej według wcześniej ustalonych zasad z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Microsoft Teams i dziennika elektronicznego LIBRUS. Obowiązuje dotychczasowy plan lekcji.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Prosimy o bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na naszej stronie, komunikatów GIS, MZ i MEiN o sytuacji epidemiologicznej kraju.

 

Z poważaniem

Alicja Skłodowska

Dyrektor Szkoły13 stycznia 2021

Podsumowanie akcji MEN "Razem na Święta"

Nasza szkoła przystąpiła do kolejnej edycji akcji "Razem na Święta" organizowanej przez Ministra Edukacji Narodowej. Inicjatywa miała na celu zachęcanie uczniów do podejmowania różnorodnych działań w okresie Świąt Bożego Narodzenia polegających na niesieniu pomocy innym, jak również budowaniu wspólnot międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę. Uczniowie chętnie podejmowali różne zadania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych z zaistniałą sytuacją epidemiczną. Wykonywali świąteczne ozdoby: kartki, choinki, śnieżynki, kolorowe łańcuchy oraz stroiki, którymi obdarowywali swoich rodziców, dziadków i sąsiadów. Przedszkolaki nauczyły się kolęd i świątecznych piosenek, które chętnie śpiewały w swoich domach dzieląc się radością z bliskimi. Starsi uczniowie w nawiązaniu do szkolnej tradycji jasełek przygotowali krótkie występy śpiewając kolędy oraz składając świąteczne życzenia. Poza tym chętnie angażowali się w przedświąteczne przygotowania. Pomagali w domowych wypiekach, ubieraniu choinki, wykonywaniu świątecznych dekoracji domu. Szczególnie ważnym działaniem była akcja "Tytka charytatywna", polegająca na zbiórce żywności długoterminowej. Uczniowie chętnie przynosili do szkoły różne produkty okazując przy tym chęć niesienia pomocy innym. Wszystkie podejmowane działania zostały ukazane na stronie internetowej szkoły. Pomimo tego, że akcja przebiegała w tym roku w odmienny sposób ze względu na ograniczenie kontaktów, to na pewno podejmowane działania pozytywnie wpłynęły na rozwój osobowości uczniów oraz kształtowanie postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

12 stycznia 2021

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny ,,Święta Bożego Narodzenia oczami mojej wyobraźni”

Klub Sportowy „Minotaur” we współpracy z Domem Kultury w Łapach zorganizował konkurs plastyczny „Święta Bożego Narodzenia oczami mojej wyobraźni". W konkursie wzięło udział 73 uczestników. W tym dzieci i uczniowie z naszej szkoły. Przyznano 9 nagród i 15 wyróżnień. W kategorii klas IV- VIII drugim miejscem nagrodzono Julię Narewską z klasy VII. Wyróżnieni zostali: Natalia Kostrowska w kategorii przedszkola oraz Emilia Kostrowska w kategorii klas I- III. Oprócz osób nagrodzonych i wyróżnionych dyplomy za udział otrzymają dodatkowo: Anastazja Kierzkowska, Paulina Zadykowicz, Maja Mojsa, Anna Karpowicz, Grzegorz Kostrowski, Igor i Patryk Popławscy. Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie.

5 stycznia 2021