15 października 2021

X edycja Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego "By czas nie zaćmił i niepamięć"

    Zapraszamy do wzięcia udziału w X edycji Wojewódzkiego Konkursu Historyczno-Literackiego „By czas nie zaćmił i niepamięć”. Podobnie jak w latach ubiegłych, podtytuł konkursu brzmi: W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej.

    Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Przeprowadzonych dziewięć poprzednich edycji udowodniło, że to przedsięwzięcie jest dobrze oceniane i potrzebne. Dotychczas w Konkursie wzięło udział 480 uczniów.

    Zachęcamy uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w tym Konkursie. Prace konkursowe można składać do 15 marca 2022 roku.

    Więcej informacji na stronie:
https://kuratorium.bialystok.pl/wazne/x-edycja-wojewodzkiego-konkursu-historyczno-literackiego-by-czas-nie-zacmil-i-niepamiec.html

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów "Pomagamy"

   

    Od 6 września działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i rodziców. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy mogą uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów oraz prawników. Wsparcie można otrzymać także za pośrednictwem kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl. Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Celem infolinii jest profilaktyka problemów dzieci i młodzieży, w tym następstw izolacji rówieśniczej spowodowanych stanem epidemii COVID-19. Istotne jest również odpowiednie wsparcie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży w ramach prowadzenia przez specjalistów infolinii interwencyjno-informacyjnej. Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Po okresie izolacji wielu młodych ludzi musi sobie poradzić od nowa z różnego rodzaju relacjami i związanymi z tym emocjami. Niejednokrotnie dzieci są ofiarami przemocy i agresji – słownej, a także fizycznej ze strony rówieśników lub dorosłych, są coraz bardziej samotne, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii dzieci będą mogły skontaktować się ze specjalistami 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach. Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi. Wiele negatywnych zjawisk społecznych – cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty.

    Konsultanci infolinii „Pomagamy” są gotowi do świadczenia pomocy nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła ją otrzymać. W ramach działań infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi. Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Zachęcam Państwa do zapoznania się z informacjami i skorzystania z materiałów dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/800-800-605---ruszyla-calodobowa-bezplatnainfolinia-dla-dzieci-mlodziezy-rodzicow-i-pedagogow-pomagamy

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

    W ostatnim czasie nasze przedszkolaki obchodziły święto „Pieczonego ziemniaka”. Dzieci poznały historię sprowadzenia ziemniaków do Polski. Dowiedziały się, że to Król Jan III Sobieski przywiózł bulwy ziemniaków do naszej ojczyzny z wyprawy pod Wiedeń. Podobno w dawnych czasach ziemniaki nazywane były „jabłkami ziemnymi” ponieważ rosły w ziemi. Maluchy poznały budowę całej rośliny ziemniaka, a także to jak wygląda jej uprawa. Przedszkolaki udały się do Wiejskiej Świetlicy w Łupiance Starej. Tam dzięki uprzejmości Pań z Koła Gospodyń Wiejskich mogły kontynuować celebrę ziemniaczanego święta. Na milusińskich czekało ognisko, w którym wszyscy upiekli smakowite ziemniaki i kiełbaski. Nie zabrakło też  znanych na całym świecie frytek J  Odbyły się  krótkie zawody w rzucie ziemniakiem do celu, był czas na swobodne zabawy. Na koniec dzieci pięknie podziękowały Paniom za pysznie i wesoło spędzony czas razem. 

14 października 2021

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole

,,Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci - stara się zobaczyć ich dusze". 👨‍🎓💐👩‍🎓💐👩‍🏫💐👨‍🏫

    Jak co roku w październiku obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji w naszej szkole odbył się uroczysty apel przygotowany przez Samorząd Uczniowski. W humorystyczny sposób przedstawione zostały sceny z życia uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Występowi towarzyszyły chwile śmiechu jak i wzruszeń. Następnie głos zabrała pani Dyrektor Alicja Skłodowska, życząc wszystkim współpracownikom takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości i wytrwałości, aby służba dzieciom zrodziła wiele szlachetnych owoców. Do życzeń dołączyła się także przewodnicząca Rady Rodziców Pani Urszula Jaworowska Wyróżnionym pracownikom szkoły zostały wręczone Nagrody Dyrektora za trud, ofiarną pracę i osiągnięcia.

12 października 2021

 ZAPROSZENIE NA WARSZTAT PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

DOM KULTURY W ŁAPACH

Dom Kultury w Łapach zakwalifikował się do udziału w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie białostockim”, realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w bezpłatnych zajęciach on-line, których tematem przewodnim jest projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych.

W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się jak efektywnie uczyć się przy pomocy Internetu, gdzie szukać przydatnych i wiarygodnych materiałów oraz ćwiczeń. Poznają popularne platformy edukacyjne typu Canva, w których będą mogli stworzyć wyjątkowe plakaty, prezentacje, posty na Facebooka, quizy i minigry. Po skończonych zajęciach każde dziecko będzie bogatsze o praktyczną wiedzę na temat technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Każdy uczestnik otrzyma dyplom potwierdzający ukończenie warsztatów. Zajęcia planowo powinny rozpocząć się w październiku 2021 r. Odbywać się będą trzy razy w tygodniu od godz. 14:00.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).


5 października 2021

    Przedszkolaki 👦👩 🚦uczyły się bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię i rozpoznawania znaków drogowych.🚗🚌🛴🚦 W tym celu wybraliśmy się na pobliskie skrzyżowanie. Wiele emocji wzbudziło w dzieciach obserwowanie przejeżdżających TIR-ów🚛🚍. Teraz już wiedzą, że przechodząc przez jezdnię trzeba bardzo uważać...

4 października 2021

PRÓBNA EWAKUACJA

    04 października 2021 roku w Szkole Podstawowej w Łupiance Starej odbyła się próbna ewakuacja.

    Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji, które obejmowały praktyczne działania ewakuacyjne z zagrożonego budynku. Głównym celem próbnej ewakuacji było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

    Sygnałem do rozpoczęcia akcji był pięciokrotny dźwięk dzwonka. Uczniowie i nauczyciele, zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły, kierując się na boisko szkolne. Tam odbył się apel, który potwierdził, że wszyscy bezpiecznie się ewakuowali.

    Przeprowadzenie próbnej ewakuacji stanowi kolejny element sprawdzenia i doskonalenia szkolnych procedur na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i wpłynie na jego systematyczną poprawę. 

Pamiętaj, jak należy postępować w razie ewakuacji:

- przy zarządzeniu ewakuacji poleceniem do jej rozpoczęcia są sygnały dzwonkowe:

sygnały 3-sekundowe z przerwami 1-sekundowymi  powtarzane  co najmniej 5-krotnie,

- wszyscy muszą zachować spokój,

- należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom nauczyciela,

- wychodząc z pomieszczenia, ustawiamy się w dwójki, co umożliwi wzajemną asekurację,

- nie należy się  tłoczyć,

- poruszamy się prawą stroną w kierunku wcześniej poznanego wyjścia ewakuacyjnego do ustalonego miejsca zbiórki,

- w ustalonym miejscu zbiórki nauczyciele lub opiekunowie sprawdzają obecność
 i samopoczucie uczniów,

- złożenie meldunku sytuacyjnego dyrektorowi szkoły i wykonanie jego poleceń.