RADA PEDAGOGICZNA

Nauczyciel
Prowadzone zajęcia
Chodziutko Marzena
Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze
Chorko Monika
Doradztwo zawodowe
Dąbrowska Joanna
Wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe
Gąsowska Renata
Świetlica szkolna, zajęcia rewalidacyjne
Gołębiewski Piotr
Matematyka
Grygoruk Agnieszka
Nauczyciel oddziału przedszkolnego
Hryncewicz Grzegorz
Historia, Wiedza o społeczeństwie
Kamińska Agnieszka
Chemia
Kamińska Ewelina
Nauczyciel oddziału przedszkolnego 3 - 4 latki
Łapińska Anna Maria
Język polski
Łupińska Wioletta Katarzyna
Religia, Wychowanie do życia w rodzinie
Michno Magdalena
Język angielski
Mierzwińska Joanna
Edukacja wczesnoszkolna
Mościcki Adam
Muzyka
Piekutowska Anna
Geografia, Wychowanie fizyczne,
Edukacja dla bezpieczeństwa
Płońska Bożena
Edukacja wczesnoszkolna
Płońska Katarzyna
Fizyka
Połejko Teresa
Edukacja wczesnoszkolna, logopeda
Rajtarska Elżbieta
Pedagog
Skłodowska Alicja
Dyrektor
Sołowiej Maria Jolanta
Przyroda, Biologia, Plastyka, Technika, Biblioteka
Wierzbicka Aneta
Język niemiecki