RADA PEDAGOGICZNA

1. Alicja Skłodowska - dyrektor szkoły


2. Chodziutko Marzena - zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze


3. Chorko Monika - doradztwo zawodowe


4. Dąbrowska Joanna - wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe


5. Gąsowska Renata - świetlica szkolna, zajęcia rewalidacyjne


6. Gołębiewski Piotr - matematyka


7. Grygoruk Agnieszka - nauczyciel oddziału przedszkolnego


8. Hryncewicz Grzegorz - historia, wiedza o społeczeństwie


9. Kamińska Agnieszka - chemia


10. Kamińska Ewelina - nauczyciel oddziału przedszkolnego 3 - 4 latki


11. Łapińska Anna Maria - język polski


12. Łupińska Wioletta Katarzyna - religia, wychowanie do życia w rodzinie


13. Michno Magdalena - język angielski


14. Mierzwińska Joanna - edukacja wczesnoszkolna


15. Mościcki Adam - muzyka


16. Piekutowska Anna - geografia, wychowanie fizyczne, eEdukacja dla bezpieczeństwa


17. Płońska Bożena - edukacja wczesnoszkolna


18. Płońska Katarzyna - fizyka


19. Połejko Teresa - edukacja wczesnoszkolna, logopeda


20. Rajtarska Elżbieta - pedagog


21. Sołowiej Maria Jolanta - przyroda, biologia, plastyka, technika, biblioteka


22. Wierzbicka Aneta - język niemiecki