12 kwietnia 2021

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Dom Kultury w Łapach. Zadaniem konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie stroju ekologicznego, promującego selektywną zbiórkę odpadów.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę – strój.

Strój powinien być wykonany z materiałów całkowicie podlegających recyklingowi (np. puszki, papier, folia, butelki plastikowe, korki itp.)

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wysłanie zdjęcia lub krótkiego nagrania video, na którym dziecko prezentuje wykonany przez siebie strój. Forma prezentacji jest dowolna – może to być zdjęcie lub nagranie (np. przejście w stylu pokazu mody bądź taniec).

Wymagane jest dołączenie do zdjęcia lub nagrania wypełnionej Karty Zgłoszenia.
Zdjęcie lub nagranie dziecka w wykonanym przez niego stroju oraz skan karty zgłoszeniowej należy wysłać  na adres mailowy: e.lapinska@dklapy.pl do dnia 16 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00.
Jeżeli ktoś nie ma możliwości zeskanowania karty zgłoszeniowej zapraszamy do szkoły i pomożemy  w przesłaniu dokumentów.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22 kwietnia 2021. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej (https://dklapy.pl/) oraz profilu facebookowym Domu Kultury w Łapach
 
Regulamin i karta zgłoszeniowa do konkursu w załączeniu.

Karta zgłoszenia

Regulamin konkursu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz