13 kwietnia 2021

Konkurs recytatorski WIOSNA WIERSZEM MALOWANA

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

,,Wiosna wierszem malowana”

1. Nazwa konkursu:

Konkurs recytatorski: ,,Wiosna wierszem malowana”
Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna i nauczyciel języka polskiego Anna Maria Łapińska 


2. Cele konkursu:

Ø popularyzowanie twórczości różnych poetów, 
Ø rozwijanie zdolności recytatorskich,
Ø zainteresowanie uczniów poezją,
Ø zachęcanie do występów na scenie,
Ø prezentacja umiejętności uczniów online (film) 
Ø uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

3. Zasady uczestnictwa:
Ø konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII ,
Ø każdy chętny uczeń samodzielnie wyszukuje wiersz do recytacji i nagrywa swoją interpretację głosową w formie filmiku, 

Ø konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego dotyczącego wiosny, piękna tej pory roku, zmian w naturze, można dołączyć odpowiedni strój, 
Ø zgłoszenia do konkursu należy kierować do pani A. M. Łapińskiej do 21 kwietnia 2021 roku, natomiast filmy z nagranymi recytacjami przesłać na grupowego klasowego messengera 30 kwietnia. 

    4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 maja 2021r., po obradach komisji konkursowej, w skład której wejdą: Anna Maria Łapińska, Magdalena Michno, Aneta Wierzbicka
    5. Kryteria oceny

Komisja  dokona oceny wg następujących kryteriów:
Ø dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
Ø interpretacja tekstu, wymowa, dykcja, 
Ø kultura słowa,
Ø ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ).

6. Nagrody dla laureatów

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy - podziękowania. 
Wszystkie recytacje zostaną umieszczone na stronie szkoły oraz szkolnym Facebook'u. 

Organizator konkursu - Anna Maria Łapińska 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza