2 października 2020

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Zdrowia strefy czerwonej
 dla powiatu białostockiego  zmianie ulegają między innymi zasady 
 dowożenia uczniów do i ze  szkoły.
Zgodnie z wytycznymi GIS – w przewozach w ramach obszaru czerwonego dozwolony jest przewóz osób w liczbie równej maksymalnie 50% liczby miejsc siedzących.

Od poniedziałku  5.10.2020r. może wydłużyć się czas oczekiwania uczniów na przystankach autobusowych. Kierowca w przypadku zajęcia 50 % miejsc nie może  zabierać kolejnych uczniów i wówczas uczniowie powinni pozostać na przystanku
w oczekiwaniu na  dodatkowy kurs autobusu.

W celu zachowania maksimum bezpieczeństwa i w miarę posiadanych  możliwości zachęcamy do zapewnienia transportu uczniów do szkoły we własnym zakresie.

                                                                Dyrektor Szkoły
        Alicja Skłodowska

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza