5 października 2020

"Dzień trochę inny niż wszystkie" - próbna ewakuacja w szkole

05 października 2020 roku w Szkole Podstawowej w Łupiance Starej odbyła się próbna ewakuacja.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji, które obejmowały praktyczne działania ewakuacyjne z zagrożonego budynku. Głównym celem próbnej ewakuacji było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Sygnałem do rozpoczęcia akcji był pięciokrotny dźwięk dzwonka. Uczniowie i nauczyciele, zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły, kierując się na boisko szkolne. Tam odbył się apel, który potwierdził, że wszyscy bezpiecznie się ewakuowali.

Przeprowadzenie próbnej ewakuacji stanowi kolejny element sprawdzenia i doskonalenia szkolnych procedur na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i wpłynie na jego systematyczną poprawę. 


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza