21 maja 2020

Informacja o funkcjonowaniu szkoły od 25 maja 2020 r.

Szanowni Rodzice!

Przedstawiam Państwu zasady i procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej, które będą obowiązywały od dnia 25 maja 2020 r., a dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od dnia rozpoczęcia zajęć.

Proszę o zapoznanie się z dokumentami i złożenie odpowiedniej deklaracji we wskazanym terminie, tj. do dnia 22 maja 2020 r. do godziny 13:00. Deklaracje można złożyć poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej znajdującej się w budynku szkoły. Możliwe jest przesłanie skanu wypełnionej i podpisanej deklaracji na adres e-mail: splupiankastara@wp.pl. Informacje o liczbie uczniów są niezbędne do zaplanowania pracy szkoły, która musi być zgodna z nałożonym reżimem sanitarnym.

Deklaracje dotyczą dzieci oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I-III, które mogą być objęte zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi od dnia  25.05.2020 r. Od tego dnia z zajęć konsultacyjnych będą mogli korzystać uczniowie klasy VIII, a od dnia 1 czerwca 2020 r. uczniowie klas IV-VII chcących uczestniczyć w konsultacjach z nauczycielami.

W szkole prowadzone będzie dezynfekcja wszystkich sprzętów, które używane będą przez dzieci przebywające w placówce. Zajęcia będą miały charakter opiekuńczo-wychowawczy. Nadal będzie odbywać się zdalne nauczanie.

                                                                                                   Dyrektor Szkoły
                                                                                                   Alicja Skłodowska

Zał. 5 Klauzula RODO

Zał. 6 Zarządzenie Burmistrza Łap nr 37/2020
Procedury organizacji zajęć rewalidacyjnych

Procedura dezynfekcji sal i łazienek na czas pandemii

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza