21 maja 2020

Drogi ósmoklasisto

Od 25 maja 2020 r. umożliwiamy konsultacje uczniom klasy VIII z przedmiotów egzaminacyjnych. Przychodząc do szkoły będziecie musieli zachować obowiązujące środki bezpieczeństwa. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekujcie ręce, a jeżeli macie przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast je umyjcie. Zachowujemy bezpieczną odległość od siebie minimum półtora metra. 

Pamiętajcie, że z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Jeżeli umówiliście się na konsultacje, a nie możecie przyjść, zgłoście ten fakt odpowiednio wcześniej ( w niedzielę do godziny 20:00 )  – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.


 Gdy rodzice zdecydują wysłać dziecko na kosultacje
zobowiązani są wypełnić i dostarczyć


Pamiętaj:

-   Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

-   Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

-   W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

-   Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły (do szatni mogą wejść maksymalnie 3 osoby).

-   Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

-   Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

-   Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

Bardzo się cieszymy, że wracacie do szkoły

Dyrektor Szkoły 
Alicja Skłodowska


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza