24 marca 2020

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

     Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia   2016 r. – Prawo oświatowe.

Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez platformę edukacyjną: Dysk Google, e-Dziennik LIBRUS, e-podręczniki oraz pocztę elektroniczną. Każdy sposób komunikacji z uczniami jest odpowiedni.

Uczniowie zobowiązani są do codziennego odbierania wiadomości i realizowania poleceń, najlepiej w godzinach od 8:00 do 15:00. Za wykonaną pracę będą oceniani.

Dodatkowo nauczyciele będą dostępni na konsultacje Internetowe codziennie w godz. 14:00-15:00.

Informuję, że pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów i Państwa w godzinach 9.00 – 13.30 w każdy dzień tygodnia.

Kontakt z pedagogiem:
tel. 517-650-991
e-mail: elaraj1@wp.pl

W szkole zorganizowano zdalną pomoc informatyka. W przypadku trudności z obsługą komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcamy rodziców i uczniów  do indywidualnych konsultacji.

Kontakt z informatykiem:
tel. 501-048-332

Na dysku Google działać będzie szkolna biblioteka on-line. Zachęcamy do korzystania z informacji tam zamieszczonych.

Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury. Prosimy o ewentualny telefoniczny z pracownikami sekretariatu w godz. 8:00-15:00 tel. 85 650-22-94.

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym - szkolne boiska, sala gimnastyczna).

W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: splupiankastara@wp.pl
Kontakt z dyrektorem szkoły, Alicją Skłodowska: 516-918-754

Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie został przekazany poprzez e-dziennik.

Zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.
To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich dzieci. Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.


Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Alicja Skłodowska

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza