24 marca 2020

Drodzy uczniowie!


     Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

     Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia żadnego z Was z obowiązku szkolnego /obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

     Organizacja nauki polega na tym, że jesteście uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez platformę edukacyjną: Dysk Google, e-Dziennik LIBRUS, e-podręczniki oraz pocztę elektroniczną. Każdy sposób komunikacji z nauczycielami jest odpowiedni.

Jako dyrektor szkoły, informuję, że na Twoją skrzynkę /stronę w dzienniku elektronicznym będą przychodziły komunikaty. Proszę o dokładne ich przeczytanie!

Jesteście zobowiązani do codziennego odbierania wiadomości i realizowania poleceń, najlepiej w godzinach od 8:00 do 15:00. Za wykonaną pracę będziecie oceniani.

Dodatkowo nauczyciele będą dostępni na konsultacje Internetowe codziennie w godz. 14:00-15:00.

Informuję, że w każdej chwili możesz skontaktować się z pedagogiem szkolnym.
Dane do kontaktu z pedagogiem:
tel. 517-650-991
e-mail:elaraj1@wp.pl

     Jeśli masz trudności z obsługą komputera lub potrzebujesz nabyć umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcam do indywidualnych konsultacji z naszym informatykiem.Kontakt z informatykiem:
tel. 501-048-332
e-mail: joanadobrowska@o2.pl

Nie opuszczaj własnego mieszkania! Szkolne obiekty są pozamykane oraz został wprowadzony zakaz wstępu na boisko szkolne. 

Kontakt z dyrektorem szkoły, Alicją Skłodowską: tel: 516-918-754

Kontakt z nauczycielami uczącymi w Twojej klasie został przekazany poprzez e-dziennik.
Zwracam się z prośbą o przestrzeganie wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych. Niestety, wg informacji WHO, młodzi ludzie też są narażeni na zakażenie.  

Wszelkie kontakty ogranicz do Internetu lub innych środków komunikacji.

Pamiętaj, że dyrekcja szkoły i wszyscy nauczyciele pozostają do Waszej dyspozycji!

                                                 Życzę spokoju i sukcesów w e- nauce!
             Dyrektor Szkoły
                 Alicja Skłodowska

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza