7 czerwca 2022

"Narwiańska Akademia Wiedzy" w naszej szkole

    W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę i zainteresowania poprzez uczestnictwo w projekcie pt. „Narwiańska Akademia Wiedzy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.  W ramach projektu uczniowie rozwijali kompetencje matematyczno – przyrodnicze poprzez uczestnictwo w następujących zajęciach dodatkowych: koło matematyczne, koło przyrodniczo-eksperymentalne, koło chemiczne, koło fizyczne. Ponadto zorganizowane zostały wyjazdy edukacyjne do Epi-Centrum Nauki w Białymstoku, Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego w Białymstoku oraz do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka w Kurowie.

    W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć edukacyjnych i wyposażenie TIK, które stanowią nowe wyposażenie pracowni przedmiotowych w naszej szkole. Są to: monitor interaktywny, urządzenie wielofunkcyjne, stacja pogody, model procesu oddychania, model DNA, komplet brył szkieletowych, siatki brył i figur geometrycznych, tablety, laptop z oprogramowaniem, mikroskopy, lupy, kroplomierze z pipetą, próbówki szklane, statywy do próbówki,  urządzenie wielofunkcyjne, matematyczne gry multimedialne, medialne pracownie przedmiotowe.

    W ramach projektu zakupiono program matematyczny, na którym uczniowie klasy drugiej, bazowali i tym samym  doskonalili umiejętności sprawności rachunkowej, definiowali i analizowali problemy matematyczne, podejmowali działania służące samodoskonaleniu i rozwijaniu własnych zainteresowań. Rozwijali wyobraźnię geometryczną, przestrzenną. Konstruowali figury z patyczków. Wykorzystali wiedzę matematyczną w życiu codziennym (zegar, kalendarz, jednostki czasu, miary, pojemności, liczenie pieniędzy). Wytrwale dochodzili do poprawnego rozwiązywania zadań. Podczas zajęć uczniowie rozbudzali ciekawość matematyczną przy zastosowaniu technologii informacyjno – komunikacyjnej, wykorzystali tablety do gier i zabaw  matematycznych. Tworzyli własne animacje, gry. Nauka poprzez zabawę pokazała inne zalety dowodzące, tego że matematyka  jest ciekawa. Nauczyła dzieci przestrzegania zasad, szanowania innych i osiągania sukcesów bez oszukiwania!

    Uczniowie klasy czwartej na zajęciach „Koła matematycznego” odkrywali i poznawali podstawy geometrii. Dzieci w trakcie angażującej zabawy poznały zasady tworzenia zbiorów, sortowania, klasyfikowania, symetrii i odbicia, badały rozmiary, kształty i położenie dwuwymiarowych kształtów czy trójwymiarowych figur. Wielofunkcyjne zabawki edukacyjne (patyczki konstrukcyjne, modele brył geometrycznych) umożliwiły rozwój wyobraźni i tworzenia różnych dwuwymiarowych oraz trójwymiarowych konstrukcji, przyczyniły się do poznania właściwości i relacji kształtów i brył. Podczas zajęć czwartoklasiści poznali zasady konstrukcji siatek opartych na trójkątach równobocznych, prostokątach czy sześciokątach foremnych, wykonali modele brył geometrycznych. Przygotowali prace przedstawiające złudzenia optyczne, iluzje matematyczne.

    Uczniowie klasy piątej na zajęciach koła przyrodniczo-eksperymentalnego wzbogacali swoją wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka i zwierząt, genetyki, ekologii, zoologii, botaniki. Poszczególne tematy były wspierane bogatą ilością  pomocy dydaktycznych w postaci eksponatów przedstawiających np.: nić DNA, mechanizm wymiany gazowej, mózgu oraz grafiki wyszukiwanej przez dzieci w Internecie a następnie  przedstawionej na tablicy multimedialnej. Oprócz wiedzy poglądowej podczas zajęć zastosowano metody praktycznego działania. Uczniowie mieli okazję poznania wewnętrznej budowy nerki oraz serca wieprzowego. Bardzo lubianą częścią było przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń biologicznych np. badanie pH różnych produktów. Sporo czasu poświęcono na obserwacje mikroskopowe, z przypomnieniem ogólnych zasad dotyczących budowy oraz zasad mikroskopowania.

    Na zajęciach koła fizycznego uczniowie klasy VII wzbogacili swoją wiedzę na temat podstawowych zagadnień związanych z fizyką, nauczyli się przeprowadzać doświadczenia z uwzględnieniem błędu pomiarowego, wykonali doświadczenia w zakresie siły wypadkowej i równoważącej, gęstości, działania sił w cieczach i gazach oraz siły wyporu. Rozwiązywali zadania mające za celu: rozpoznawanie metali, obliczanie nacisku na podłoże jak również określali, które ciała w poszczególnych cieczach pływają. W trakcie zajęć uczniowie korzystali również z platformy www.dzwonek.pl, który w swojej bazie posiada bardzo wiele ciekawych materiałów. Na tej platformie uczniowie wykonywali symulację dotyczącą objętości, masy i wyporności. Rozwiązywali zadania w formie labiryntu, co cieszyło się dużym zainteresowaniem.

    W ramach ,,Koła Chemicznego” uczniowie kl. VIII rozwijali pasję badawczą  poprzez rozszerzanie wiedzy z programu nauczania chemii obowiązującego w szkołach podstawowych. Rozwijanie zainteresowań, organizacja, planowanie, kreatywność, praca w grupie to tylko niektóre z umiejętności jakie każdy  mógł nabyć uczestnicząc w zajęciach. Doświadczenia i eksperymenty stanowiły dopełnienie procesu dydaktycznego nauczania chemii. Dostarczyły one uczniom niezbędnej wiedzy na temat właściwości substancji oraz ich przemian. Realizacja projektu to rezygnacja z odtwórczego uczenia się fragmentów podręcznika, oraz okazja do kształcenia umiejętności bezpiecznego posługiwania się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznymi. Poprzez projektowanie i przeprowadzanie prostych doświadczeń chemicznych uczniowie nauczyli się rozumienia poznawanych zjawisk.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz