23 maja 2022

Uroczystość nadania imienia ks. Jerzego Popiełuszki naszej szkole

„ Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno.”

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

Dzień 22 maja 2022 roku zapisze się w historii Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej, jako jeden z najważniejszych, bowiem tego dnia szkoła otrzymała imię Księdza Jerzego Popiełuszki – wielkiego Polaka i Męczennika, Syna Ziemi Podlaskiej.

Ta doniosła uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą koncelebrowaną przez Jego Ekscelencję ks. Biskupa Tadeusza Bronakowskiego, podczas której poświęcono sztandar szkoły. Licznie zgromadzeni honorowi goście oraz wierni modlili się w intencji wychowania młodzieży w duchu nauki ks. Jerzego, która pozwoli kształtować ludzi światłych, wrażliwych i gotowych do tworzenia świata piękniejszego, lepszego i sprawiedliwego.    Wysłuchali także montażu słowno – muzycznego w wykonaniu uczniów, który wprowadził ich w nastrój zadumy i refleksji nad posługą, życiem i męczeńską śmiercią Kapłana.

Dalsza część ceremonii miała miejsce na placu szkolnym w Łupiance Starej. Wśród dostojnych i honorowych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, znaleźli się między innymi: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Pan Dariusz Piontkowski, Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Mieczysław Baszko, Radny Sejmiku Podlaskiego Pan Krzysztof Kondraciuk, Wicestarosta Powiatu Białostockiego Pan Roman Czepe, Podlaski Wicekurator Oświaty Pani Barbara Buraczewska, Burmistrz Łap - Pan Krzysztof Gołaszewski, Wójt Gminy Sokoły - Pan Józef Zajkowski. Przybyli także pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku - przedstawiciele fundatorów tablicy memoratywnej.

 Miło nam było gościć również Skarbnika Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” w Białymstoku Pana Henryka Łupińskiego, Przewodniczącą Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku Panią Agnieszkę Rzeszewską.

Niezwykle serdecznie i ciepło powitaliśmy także Pana Józefa Popiełuszko wraz z żoną oraz Siostrę Krystynę Motyl ze Zgromadzenia Sióstr Westiarek w Zakopanem, która własnoręcznie wyhaftowała nasz sztandar.

Dokonano uroczystego odsłonięcia i poświęcenia tablicy memoratywnej umieszczonej na frontowej ścianie budynku szkoły. Następnie wszyscy zgromadzeni stali się świadkami nadania imienia Księdza Jerzego Popiełuszki Szkole Podstawowej w Łupiance Starej. Uchwałę Rady Miejskiej odczytał Pan Burmistrz Łap - Krzysztof Gołaszewski, a honorowi goście symbolicznie umocowali pamiątkowe gwoździe umieszczone na tablo i podpisali Akt Przekazania Sztandaru.  Przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli sztandar Ministrowi - Panu Dariuszowi Piontkowskiemu, który przekazał go Dyrektorowi Szkoły - Pani Alicji Skłodowskiej i Szkolnemu Pocztowi Sztandarowemu, zaś uczniowie złożyli  ślubowanie.

Nadszedł też moment, aby prosić o zabranie głosu naszych gości i odczytanie listów, które nadesłali Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Pan Jarosław Zieliński, Podlaski Kurator Oświaty Pani Beata Pietruszka oraz Kustosz Muzeum Sługi Bożego księdza Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu – Ksiądz Marcin Brzeziński.

Po oficjalnej części spotkania na scenę weszli najmłodsi uczniowie naszej szkoły, którzy swoim występem skradli uwagę widowni i w ten chłodny, majowy dzień rozgrzali serca zebranych.

Ufamy, że ten dzień – dzień nadania naszej szkole imienia Księdza Jerzego Popiełuszki pozostanie głęboko w pamięci wszystkich obecnych na tej uroczystości, a szczególnie w sercach uczniów i całej społeczności szkolnej.

Fakt, iż Nasz Patron był Podlasianinem zobowiązuje nas nie tylko do dumy, ale i do naśladowania Jego hierarchii wartości. Musimy pamiętać Jego słowa, że: „ Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno”. Nie można dać ugiąć się złu, a „zło dobrem zwyciężać”. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz