17 grudnia 2021

Komunikat dyrektora szkoły

Szanowni Państwo!

W związku z Rozporządzeniem MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r.  ograniczającym funkcjonowanie szkół podstawowych od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. klasy I-VIII przechodzą na naukę zdalną. Zajęcia odbywać się będą na platformie Microsoft Teams zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Kształcenie, zgodnie z zasadami bhp będzie odbywało się w dwóch formach - z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. Długość połączenia online będzie dostosowana do wieku uczniów. Nauczyciele będą monitorować postępy uczniów i kontrolować frekwencję. Przypominamy o obowiązku uczestnictwa uczniów na lekcjach online.


Kontakt z uczniami i rodzicami w ramach nauczania zdalnego będzie prowadzony w oparciu o: dziennik elektroniczny  Librus, pocztę elektroniczną, komunikatory np. Messenger, kontakt telefoniczny.

 

Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r. Od dnia 10 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania.

Dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w naszej szkole.

Z informacji uzyskanych przez wychowawców wynika, że Państwa dzieci są zaopatrzone w sprzęt potrzebny do pracy w trybie zdalnym. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, szkoła w miarę swoich możliwości jest w stanie użyczyć laptopy lub tablety uczniom, którzy nie posiadają sprawnego sprzętu.

Jeśli ktoś  zgubił lub zapomniał hasła do Librusa lub Microsoft Teams proszę o kontakt z sekretariatem szkoły tel. 85 6502294.

Ważne informacje będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły www.splupiankastara.blogspot.com

 

Proszę na bieżąco informować nauczycieli, wychowawców i dyrektora szkoły o wszelkich trudnościach.

 

                                                                                             Alicja Skłodowska

                                                                                             Dyrektor Szkoły

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz