25 listopada 2021

Projekt „Narwiańska Akademia Wiedzy”

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej realizuje projekt pn. „Narwiańska Akademia Wiedzy”. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych objętych wsparciem poprzez realizację zajęć dodatkowych, w tym kształtujących postawy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych.
 
Na zajęciach uczniowie naszej szkoły rozwijają kompetencje matematyczno–przyrodnicze poprzez uczestnictwo w następujących kołach:
- koło matematyczne kl. I-III,
- koło matematyczne kl. IV-VIII,
- koło przyrodniczo-eksperymentalne,
- koło chemiczne,
- koło fizyczne.

Organizowane są też wyjazdy edukacyjne rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze wśród uczniów objętych wsparciem.
 
W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć edukacyjnych i narzędzia TIK, które stanowią nowe wyposażenie pracowni przedmiotowych. Są to:
- monitor interaktywny,
- tablety,
- laptopy z oprogramowaniem,
- mikroskopy,
- urządzenie wielofunkcyjne,
- stacja pogody,
- model procesu oddychania,
- model DNA,
- komplet brył szkieletowych,
- siatki brył i figur geometrycznych, 
- lupy,
- kroplomierze z pipetą,
- próbówki szklane,
- statywy do próbówki, 
- urządzenie wielofunkcyjne,
- matematyczne gry multimedialne,
- medialne pracownie przedmiotowe
  
Projekt pn. „Narwiańska Akademia Wiedzy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 realizowany jest przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi, którego partnerem jest Gmina Łapy. W związku z tym Burmistrz Łap pan Krzysztof Gołaszewski odwiedził naszą szkołę.  Zapoznał się z działaniami podejmowanymi w ramach tego projektu, obejrzał zakupione pomoce dydaktyczne i pracownie wyposażoną w nowe narzędzia TIK. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz