22 listopada 2021

Konkurs plastyczny

Zachęcamy wszystkich uczniów klas 1-8 do udziału w szkolnym konkursie plastycznym, propagującym naukę języków obcych. 


Cele konkursu:
- rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim i niemieckim,
- przybliżenie kultury krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych,
- zwiększenie motywacji do nauki języków obcych,
- rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł,
- kształcenie umiejętności współzawodnictwa,
- kształtowanie postawy szacunku w stosunku do innych języków.

Tematy prac konkursowych:
1. Klasy 1-3: Plakat ze słownictwem związanym ze Świętami Bożego Narodzenia (w języku angielskim).
2. Klasy 4-8: Kalendarz adwentowy ze słownictwem z języka angielskiego lub niemieckiego (dotyczy kl. 7-8)

Technika prac dowolna, liczymy na Waszą kreatywność! Ocenie podlegają walory estetyczne oraz poprawność pod względem językowym. 

Prosimy o dostarczenie prac do 10 grudnia do p. Magdaleny Michno lub p. Anety Wierzbickiej. Wyniki ogłosi komisja konkursowa w składzie: p. M. Michno, p. A. Wierzbicka oraz p. A. Łapińska.

Organizatorzy:
Aneta Wierzbicka
Magdalena Michno

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz