4 października 2021

PRÓBNA EWAKUACJA

    04 października 2021 roku w Szkole Podstawowej w Łupiance Starej odbyła się próbna ewakuacja.

    Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji, które obejmowały praktyczne działania ewakuacyjne z zagrożonego budynku. Głównym celem próbnej ewakuacji było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

    Sygnałem do rozpoczęcia akcji był pięciokrotny dźwięk dzwonka. Uczniowie i nauczyciele, zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły, kierując się na boisko szkolne. Tam odbył się apel, który potwierdził, że wszyscy bezpiecznie się ewakuowali.

    Przeprowadzenie próbnej ewakuacji stanowi kolejny element sprawdzenia i doskonalenia szkolnych procedur na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i wpłynie na jego systematyczną poprawę. 

Pamiętaj, jak należy postępować w razie ewakuacji:

- przy zarządzeniu ewakuacji poleceniem do jej rozpoczęcia są sygnały dzwonkowe:

sygnały 3-sekundowe z przerwami 1-sekundowymi  powtarzane  co najmniej 5-krotnie,

- wszyscy muszą zachować spokój,

- należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom nauczyciela,

- wychodząc z pomieszczenia, ustawiamy się w dwójki, co umożliwi wzajemną asekurację,

- nie należy się  tłoczyć,

- poruszamy się prawą stroną w kierunku wcześniej poznanego wyjścia ewakuacyjnego do ustalonego miejsca zbiórki,

- w ustalonym miejscu zbiórki nauczyciele lub opiekunowie sprawdzają obecność
 i samopoczucie uczniów,

- złożenie meldunku sytuacyjnego dyrektorowi szkoły i wykonanie jego poleceń. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz