1 października 2021

Dzień czytania ze zrozumieniem

    Dnia 24 września uczniowie klasy II wzięli udział w bibliotece szkolnej w Dniu czytania ze zrozumieniem. Dzieci chętnie wysłuchały fantastycznych opowieści a następnie odpowiedziały prawidłowo na pytania dotyczące przeczytanego tekstu. Na zakończenie wykonały pracę plastyczną zgodną z opisem zamieszczonym w bajce.

    Rozumienie czytanego tekstu pozwala uczniowi zdobyć określone informacje dotyczące otaczającej go rzeczywistości, może także decydująco wpłynąć na sukcesy w nauce. Czytanie to podstawowa umiejętność, decydująca o powodzeniu uczniów klas początkowych w dalszej nauce.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz