6 czerwca 2021

Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko

11 lat temu 6 czerwca 2010 roku na placu Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczysta beatyfikacja Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki. Beatyfikacja jest uroczystą aprobatą Kościoła dla najwierniejszych naśladowców Chrystusa.

Życie i posługa kapłańska ks. Jerzego to wierność Bogu, ludziom i ideałom - niezłomnie, aż do męczeńskiej śmierci. Jest wzorem szacunku dla prawdy, bez której nie ma wolności i godnego człowieczeństwa. Taka postawa jest dziś cennym świadectwem i zobowiązuje nas do wierności podjętym zobowiązaniom.

Niech ten współczesny męczennik, który został wybrany na Patrona naszej szkoły wspiera nas w codziennych, szkolnych zmaganiach, abyśmy pamiętali i w czyn wprowadzali Jego słowa, które często przypominał: "Zło dobrem zwyciężaj".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz