7 maja 2021

Oferta edukacyjna - I Liceum Ogólnokształcące w Łapach

Wybór szkoły ponadpodstawowej na pewno nie jest łatwy.

Należy się zastanowić, jakie predyspozycje psychofizyczne, zdolności, zainteresowania, dotychczasowe doświadczenia i aspiracje wykazuje młody człowiek.

Pod uwagę trzeba wziąć również inne czynniki, np. środowisko rodzinne, rówieśnicze, otoczenie społeczno-gospodarcze. Chociaż jest to czas rozwoju autonomii i samodzielności w życiu młodego człowieka, to nie powinien on zostać sam z wyborem szkoły, gdyż decyzja będzie miała wpływ na wybór jego kariery zawodowej. Dojrzewająca młodzież buduje swoje wizje dotyczące roli zawodowej, ale jego wiedza o samym sobie jest jeszcze niepełna, dlatego warto go mądrze wesprzećBrak komentarzy:

Prześlij komentarz