14 maja 2021

Nauka w systemie hybrydowym w klasach IV-VIII

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Od dnia 17.05.2021 r. do dnia 30.05.2021 r. wprowadzone zostaje nauczanie hybrydowe w klasach IV-VIII. Oznacza to, że nie więcej niż 50% uczniów realizuje zajęcia stacjonarne w szkole oraz co najmniej 50% uczniów realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z tym organizacja nauczania będzie wyglądała następująco:

Uczestnikami zajęć stacjonarnych mogą być wyłącznie uczniowie zdrowi, których domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.

Nauka we wszystkich klasach odbywać się będzie w oparciu o dotychczasowy plan lekcji.

Każdej klasie zostaje przyporządkowana jedna sala lekcyjna. Uczniowie będą spędzać przerwy w swoich grupach klasowych na obszarze wyznaczonym przez nauczyciela dyżurującego.

Dowóz uczniów realizowany będzie w godzinach obowiązujących przed zawieszeniem zajęć stacjonarnych.

Uczniowie korzystają z wyznaczonych miejsc w szatni. Ograniczają do minimum czas przebywania w tym miejscu.

Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, nie wymieniają się nimi z innymi uczniami.

W szkole obowiązuje harmonogram wydawania posiłków.

Ogranicza się do minimum przebywanie w szkole osób postronnych.

Obowiązują znane zasady: maseczka, dystans społeczny i dezynfekcja rąk.

Od 31.05.2021 r. wszyscy uczniowie wracają na zajęcia do szkoły w trybie stacjonarnym.

Alicja Skłodowska
Dyrektor Szkoły

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz