6 maja 2021

KONKURS PLASTYCZNY „CHOĆ JEDEN DZIEŃ PSZCZOŁĄ BYĆ”

 Zapraszamy do udziału w Konkursie Plastycznym „Choć jeden dzień Pszczołą być” organizowanym przez Samorząd Województwa Podlaskiego.

Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów roli i znaczenia pszczoły dla środowiska naturalnego oraz zachęcenie do obserwowania życia pszczół i ich zwyczajów, a także zwrócenie uwagi na zagrożenia ekologiczne wynikające z ciągle malejącej ilości pasiek.

Zadanie konkursowe polega na sporządzeniu pracy plastycznej dotyczącej jednego z zagadnień:

a) rola pszczoły w przyrodzie

b) zagrożeniach dla pszczół wynikające z małej ilości pasiek oraz uprzemysłowienia rolnictwa;

c) sposoby ochrony naturalnego środowiska pszczół;

d) możliwe do podjęcia działania, które wpływają na zachowanie liczebności pszczół.

Prace powinny być wykonane w formacie A4 w układzie poziomym, w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej lub graficznej (nie będą oceniane prace wyklejane ziarnami, kulkami z bibuły i prace przestrzenne, itp.).

Nadesłane prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:
  • 0 – IV klasa
  • V – VIII klasa

Najlepsze prace znajdą się w kalendarzu na 2022 rok wydanym przez województwo podlaskie.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć do szkoły do dnia 25.05.2021 r. (wtorek) do Pani Joanny Mierzwińskiej.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa w załączeniu.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz