23 kwietnia 2021

Komunikat dyrektora szkoły - nauczanie hybrydowe w klasach I-III

Szanowni Państwo!

    Od dnia 26 kwietnia 2021r. klasy I-III rozpoczynają naukę w trybie hybrydowym. Hybrydowy tryb nauczania zakłada naukę stacjonarną na przemian z nauka zdalną. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki przedstawionego 22 kwietnia 2021r. do publikacji, dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego aby ustalić harmonogram zajęć w taki sposób, aby zajęcia w szkole miało nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I-III oraz co najmniej 50 proc. – zdalnie. W szkole prowadzona ma być również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie. Uczniowie w naszej szkole pracują zgodnie z harmonogramem przedstawionym poniżej. Dzieci w tych dniach mają także zapewnione obiady w stołówce szkolnej. Szkoła realizuje zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej według harmonogramu w trybie uzgodnionym z nauczycielem prowadzącym. Nadal obowiązuje reżim sanitarny: dezynfekcja, maseczki, odległość. Do budynku szkoły wchodzą tylko uczniowie. Rodzice kontaktują się ze szkołą telefonicznie lub poprzez dziennik Librus.

Autobus szkolny kursuje według wcześniej ustalonego harmonogramu.

Alicja Skłodowska
Dyrektor szkoły

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza