29 marca 2021

Komunikat Dyrektora Szkoły - praca oddziałów przedszkolnych od 29 marca 2021

Szanowni Państwo,                                                                                          

zgodnie z komunikatem Premiera RP i Rozporządzeniem MEiN z dnia 25 marca 2021, zajęcia stacjonarne w przedszkolu zostały zawieszone  od dnia 27 marca  do dnia 9 kwietnia . 

Zajęcia w grupach przedszkolnych będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W naszej szkole zajęcia w oddziałach przedszkolnych dzieci 3-4 letnich i 5-6 letnich będą prowadzone z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Microsoft Teams. Nauczyciele będą umieszczać materiały do realizacji w plikach poszczególnych zespołów. Codziennie  będzie można połączyć się z nauczycielami na platformie w celu konsultacji (wg. harmonogramu przekazanego przez wychowawców).   

Kontakt z dziećmi i rodzicami w ramach zdalnego nauczania będzie odbywał się w oparciu o: pocztę elektroniczną, komunikatory np. Messenger, kontakt telefoniczny.

Proszę na bieżąco informować nauczycieli, wychowawców i dyrektora szkoły o wszelkich trudnościach.

Alicja Skłodowska
Dyrektor szkoły

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza