19 maja 2020

Zmiana terminu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Dyrektor Szkoły w Łupiance Starej informuje, że uległy zmianie terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 po uzyskaniu pozytywnych opinii organów szkoły.

Będą to  dni – od 16.06.2020 r. do 19.06.2020 r.

W dniach 16-18 czerwca nasi uczniowie przystąpią do egzaminu ósmoklasisty.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza